STRONA GŁÓWNA
.
.
O NAS
ZARZĄD
DOKUMENTY
DLA  MEDIÓW
ARCHIWUM
CHÓRY
ORKIESTRY
 

 

 

WITAMY NA STRONIE

Gdzie nas słychać:

 

PRZED NAMI W 2014...

... Rudzkie Chóralne Spotkania Kolędowe, a 22 lutego wznawiamy cykl koncertów promujących śląskich kompozytorów, tak więc podczas Pereł Muzyki Śląskiej chóry zaprezentują utwory Jana Gawlasa, instrumentalisty i nauczyciela muzyki górnośląskich szkół.

KONCERT PIEŚNI PASYJNEJ...

... miał miejsce 10 marca 2013 roku w Miejskim Centrum Kultury im. Henryka Bisty w Rudzie Śląskiej. Na scenie zagościły chóry zrzeszone w Okręgu Rudzkim ŚZChiO.

RUDZKIE CHÓRALNE SPOTKANIA KOLĘDOWE...

... tym razem zagościły 20 stycznia 2013 roku u Św.Barbary w Bykowinie. Chór gospodarz tej śląskiej patronki oraz Cantate Deo, Św.Cecylia i Acalanthis zaprezentowały miłe dla ucha polskie kolędy śpiewane i przekazywane z pokolenia na pokolenie.

HEJ, KOLĘDA... KOLĘDA...

... wyśpiewana 30 grudnia 2012 roku wraz z wesołą nowiną w Miejskim Centrum Kultury. Do miasta zjechały zespoły, które łączy wspólna nazwa: Słowiczek. Tak więc gościliśmy chóry z Katowic-Kostuchny i Rept Śląskich. Był też miejscowy Słowiczek, mający swą siedzibę w Wirku. Każdy zaprezentował wysoki poziom artystyczny, a w repertuarze znalazły się pastorałki oraz utwory znane i lubiane, śpiewane podczas rodzinnych spotkań przy wigilijnym stole.

JUBILEUSZ 60-LECIA PRACY ARTYSTYCZNEJ DYRYGENTA...

... Huberta Ratki odbył się 17 listopada 2012 roku w Miejskim Centrum Kultury im. Henryka Bisty w Nowym Bytomiu. Jubilatowi na scenie towarzyszyła orkiestra kameralna, a także soliści i trzy rudzkie chóry: Słowiczek, Św.Cecylii, Cantate Deo, którego dyrygentem jest do dnia dzisiejszego.

RUDZKIE PREZENTACJE CHÓRALNE...

... to cykl koncertów dla mieszkańców Rudy Śląskiej o charakterze kulturalno-integracyjnym. W roku 2012 w Miejskim Centrum Kultury im. Henryka Bisty w Nowym Bytomiu odbyły się aż cztery koncerty: 29 stycznia, 13 maja, 7 października, 30 grudnia.

MSZE 2012...

... w intencji mieszkańców Rudy Śląskiej zamówione przez Władze Miasta z oprawą muzyczną chórów zrzeszonych w Okręgu Rudzkim ŚZChiO w terminach: 3 maja - Nowy Bytom, 6 czerwca - Kochłowice, 11 listopada _ Nowy Bytom.

XXI  R U D Z K A   J E S I E Ń   K U L T U R A L N A...

... i "Jubileusz na wesoło" w wykonaniu chórów działających na terenie Miasta odbył się 15 października 2011 roku o godz.17.00 w sali koncertowej Miejskiego Centrum Kultury im. Henryka Bisty.

M S Z A...

... odprawiona została 3 maja 2011 roku o godz.11.00 w Nowym Bytomiu jako dziękczynienie za dar beatyfikacji błogosławionego Jana Pawła II, uświetniona przez chóry zrzeszone w Okręgu Rudzkim, zespół wokalny Michael oraz Orkiestrę Dętą KWK Pokój pd. Jacka Kampy.

Natomiast o godz. 10.45 rozpoczął się krótki koncert połączonych rudzkich chórów, przeplatany Tryptykiem w wykonaniu Mirosława Riedla. Wystąpiły: Acalanthis, Cantate Deo, Gloria, Jutrzenka, Michael, Słowiczek, Św.Barbara oraz Św.Cecylia przygotowane przez dyrygentów poszczególnych zespołów, a koordynowane przez kier.art., Beatę Rąbę-Tomicę. Bezpośrednio po mszy zaprosiliśmy na kwadrans z muzyką chóralną połączony wspomnieniami o Słudze Bożym Janie Pawle II. Prowadzenie: Justyna Czaja i Bogusław Juraszek.

Tego samego dnia o godz. 16.00 w Miejskim Centrum Kultury im. Henryka Bisty w Rudzie Śląskiej wystawiony został spektakl Karola Wojtyły "Źródło" w reżyserii Zbigniewa Stryi.

K O L Ę D O W A N I E   2011

Rudzkie Chóralne Spotkania Kolędowe tym razem w parafii Trójcy Przenajświętszej w Kochłowicach! Koncert miał miejsce 16 stycznia o godz. 17.30, a w programie - jak na ten czas przystało - pastorałki i kolędy w wykonaniu zespołów wokalnych: Acalanthis, Cantate Deo, Jutrzenka, Michael, Słowiczek oraz Św.Cecylia. Koncert prowadzili Justyna Czaja i Mirosław Riedel.

P E R Ł Y   M U Z Y K I   Ś L Ą S K I E J   2010

13 listopada 2010 roku o godz. 16.00 w parafii Św. Michała Archanioła w Orzegowie połączone chóry Okręgu Rudzkiego wykonały utwory wybitnego kompozytora, a zarazem franciszkanina i kaznodziei o.Ansgarego, Tomasza Szczepana Maliny.

O K R Ę G   R U D Z K I   W Y R Ó Ż N I O N Y  !!!

Jest nam miło poinformować, iż 7 listopada 2010 roku podczas koncertu Jubileuszowego chóru Św.Cecylii w Kochłowicach, Okręg Rudzki otrzymał - Medal 100-lecia Związku Śląskich Kół Śpiewaczych za wieloletnią twórczą współpracę i krzewienie amatorskiego ruchu muzycznego na Śląsku 1910-2010. Nr rejestr. 067. Medal jest przyznawany przez Zarząd Główny Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr w Katowicach.

K O L Ę D O W A N I E   2010

Rudzkie Chóralne Spotkania Kolędowe odbyły się w parafii Św. Michała Archanioła 24 stycznia 2010 roku. Koncert rozpoczęto utworem "Adeste fideles" w wykonaniu wszystkich zespołów, następnie indywidualnie zaprezentowały się chóry: Gloria, Acalanthis, Ave, Św. Cecylii, Michael oraz Zespół Wokalny Michael. Inicjatorem spotkań kolędowych jest prezes OR, Justyna Czaja. Pierwsze miało miejsce 25.01.2006 roku w Halembie, drugie 12.01.2008 roku również w Halembie, natomiast trzecie w odbyło się 18.01.2009 roku w Nowym Bytomiu. Tym razem gościliśmy w Orzegowie, gdzie przyjęto nas bardzo serdecznie.

P E R Ł Y   M U Z Y K I   Ś L Ą S K I E J   2009

14 listopada 2009 roku w par. Ścięcia Św. Jana Chrzciciela w Goduli miała miejsce III już edycji koncertu pn. "Perły Muzyki Śląskiej". Jak co roku w tym miesiącu w szczególny sposób popularyzowana jest twórczość śląskich kompozytorów. Tym razem chóry zrzeszone w Okręgu Rudzkim PZChiO zaprezentowały utwory ks. Antoniego Chlondowskiego.

M A G N I F I C A T   2009

6 czerwca 2009 roku w Halembie, w parafii Bożego Narodzenia, miało miejsce niecodzienne wydarzenie. Dzięki gościnności ks. proboszcza, Ryszarda Kokoszki odbyły się eliminacje IX Festiwalu Pieśni Maryjnej „Magnificat”. Projekt został zrealizowany przy współudziale Okręgu Rudzkiego Polskiego Związku Chórów i Orkiestr, Oddziału Śląskiego oraz partnerstwie Miasta Ruda Śląska. Do konkursu zgłosiło się kilkanaście zespołów z ościennych miast. Niestety, ze względu na wewnętrzne zobowiązania chórów działających na terenie Rudy Śląskiej, nie wszystkie mogły wziąć w nim udział. Pierwsze miejsce zdobył więc zespół Harmonia z Mikołowa, drugie chór Jutrzenka pod dyrekcją Agnieszki Piechockiej, natomiast trzecie – Św. Cecylii z Kochłowic, którym kieruje Beata Rąba – Tomica. Warto też było wsłuchać się w piękny śpiew chóru Michael z Orzegowa pod batutą Stefanii Mzyk oraz Cantate Deo z Halemby, gdzie dyrygentem jest Hubert Ratka.

L I C H E Ń   2009

23 maja 2009 roku zespoły zrzeszone w Okręgu Rudzkim PZChiO po raz kolejny brały udział w Międzynarodowym Zlocie Chórów i Orkiestr w Licheniu. Miasto reprezentowane było najliczniej, bo aż przez cztery chóry: Ave z par. pw. Matki Bożej Różańcowej w Halembie, Glorię z par. pw. św. Jana Chrzciciela z Goduli, Jutrzenkę z par. pw. św. Pawła oraz Michaela z par. pw. św. Michała Archanioła w Orzegowie. Patronat Honorowy nad wyjazdem objął Prezydent Miasta Ruda Śląska, Andrzej Stania.

 

                                             SYSTEM ZAPISU IP

 

ZEBRANIA

 

druga środa miesiąca

 

SIEDZIBA OR

 

ŚZChiO Okręg Rudzki

ul. Niedurnego 69

41-709 Ruda Śląska

 

szchio@sileman.net.pl

 

szablony
2008© J.S. Czaja