STRONA GŁÓWNA
.
.
O NAS
ZARZĄD
DOKUMENTY
DLA  MEDIÓW
ARCHIWUM
CHÓRY
ORKIESTRY
 

 

 

WITAMY NA STRONIE

ARCHIWUM

2013

09.01 - posiedzenie Zarządu

20.01 - Rudzkie Chóralne Spotkania Kolędowe - Bykowina

13.02 - wybory Zarządu chóru Słowiczek - Wirek

10.03 - Prezentacje Chóralne - MCK

17.04 -WYBORY DO ZARZĄDU NA FUNKCJĘ PREZESA I KIER. ARTYSTYCZNEGO OKRĘGU RUDZKIEGO ŚZCHIO NA LATA 2013-2018

03.05 - oprawa mszy w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3.maja Rzeczypospolitej Obojga Narodów - Kochłowice

22.05 - posiedzenie Zarządu

05.06 - posiedzenie Zarządu

06.06 - oprawa mszy z ok. 15. rocznicy upamiętnienia oddania Miasta Ruda Śląska pod opiekę Św. Barbary - Nowy Bytom

09.06 - Walny Zjazd Delegatów - Katowice

28.06 - Dzień Pracownika Kultury - MCK

29.06 - 10-lecie pracy artystycznej Barbary Orlińskiej - dyr. chóru Słowiczek - Wirek

11.07 - oprawa mszy w int. +J.Dziedzica - Nowy Bytom

11.07 - posiedzenie Zarządu

03.09 - spotkanie inaug. udział w pracach nad Strategią Rozwoju Miasta Ruda Śląska na lata 2014-2030 / Podzespół ds. zasobów i potencjałów Miasta - Śląski Park Przemysłowo-Technologiczny w Rudzie Śląskiej

12.09 - udział w pracach nad Strategią Rozwoju Miasta Ruda Śląska na lata 2014-2030 / Podzespół ds. zasobów i potencjałów Miasta - Śląski Park Przemysłowo-Technologiczny w Rudzie Śląskiej

19.09 - posiedzenie Zarządu Głównego ŚZChiO - Katowice

26.09 - udział w pracach nad Strategią Rozwoju Miasta Ruda Śląska na lata 2014-2030 / Podzespół ds. zasobów i potencjałów Miasta - Śląski Park Przemysłowo-Technologiczny w Rudzie Śląskiej

 9.10 - posiedzenie Zarządu

30.11 - Gala Profilaktyki Zdrowia - DK Bielszowice

13.11 - posiedzenie Zarządu

26.11 - Dziękujemy Pozarządowcom - MCK

--------------------------------------------------------2012

18.01 - posiedzenie Zarządu

20.01 - posiedzenie ŚZChiO - Katowice

21.01 - Adoracja chórów - Panewniki

22.01 - Koncert Kolęd - Nowy Bytom

29.01 - Rudzkie Prezentacje Chóralne, koncert kolęd i pastorałek - Jutrzenka, Słowiczek - MCK

31.01 - koncert kolęd Św.Cecylii - DK Bielszowice

15.02 - posiedzenie Zarządu

14.03 - posiedzenie Zarządu

18.03 - koncert pasyjny - Acalanthis, Św.Cecylii - Nowy Bytom

29.03 - spotkanie Prezydenta z przedstawicielami chórów - UM

11.04 - Iposiedzenie Zarządu

18.04 - XXII Festiwal Kultury Młodzieży Szkolne, juror

22.04 - Walny Zjazd Delegatów - Katowice

22.04 - Jubileusz chóru Michael, 30-lecie

 3.05 - oprawa mszy w int.mieszkańców przez chóry: Cantate Deo, Św.Cecylii - Kochłowice

 9.05 - posiedzenie Zarządu

13.05 - Rudzkie Prezentacje Chóralne, koncert majowy: Michael, Cantate Deo - MCK

18.05 - koncert finałowy laureatów XXII Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej - MCK

 6.06 - oprawa mszy w int.mieszkańców przez chóry: Gloria, Acalanthis; powitanie ks.biskupa - Nowy Bytom

13.06 - posiedzenie Zarządu

15.06 - Forum Kultury - Pulsar

15.06 - koncert kameralny, prowadzenie - MCK

12.09 - posiedzenie ZG - Katowice

19.09 - posiedzenie Zarządu

30.09 - Jubileusz chóru Gloria, 30-lecie

 7.10 - MCK Rudzkie Prezentache Chóralne - koncert jesienny: GLoria, Św.Cecylii

10.10 - posiedzenie Zarządu

14.10 - Rudzka Jesień Kulturalna - Inauguracja

11.11 - oprawa mszy w int.mieszkańców - ....... chóry: Jutrzenka, Michael

14.11 - posiedzenie Zarządu

17.11 - koncert Jubileuszowy Huberta Ratki - MCK

27.11 - Dziękujemy Pozarządowcom - MCK

12.12 - posiedzenie Zarządu

30.12 - koncert kolęd w wykonaniu trzech Słowiczków: z Rept Śląskich, Katowic-Kostuchny oraz rudzkiego

--------------------------------------------------------2011

13.01 - posiedzenie Zarządu

16.01 - Rudzkie Chóralne Spotkania Kolędowe - Kochłowice

02.02 - posiedzenie Zarządu

23.02 - posiedzenie ZG - Katowice

16.03 - posiedzenie Zarządu

03.04 - Walny Zjazd Delegatów

14.04 - posiedzenie Zarządu

03.05 - koncert Beatyfikacyjny

18.05 - posiedzenie Zarządu (nowa siedziba MCK)

24.05 - posiedzenie ZG - Katowice

08.06 - posiedzenie Zarządu

30.08 - posiedzenie ZG - Katowice

07.09 - posiedzenie Zarządu

05.10 - posiedzenie Zarządu

15.10 - Jubileusz 5-lecia OR w ramach Rudzkiej Jesieni Kulturalnej 2011 - MCK

09.11 - posiedzenie Zarządu

14.11 - spotkanie branżowe, wybór zespołu doradczo-inicjatywnego ds. współpracy władz samorządowych z organizacjami pozarządowymi - UM

22.11 - Dziękujemy Pozarządowcom

25-26.11 - warsztaty - Szczyrk

--------------------------------------------------------2010

14.01 - posiedzenie Zarządu

17.01 - Jubileusz 10-lecia chóru Cantate Deo

24.01 - Rudzkie Chóralne Spotkania Kolędowe w par. Św. Michała Archanioła - Orzegów

31.01 - Jubileusz 10-lecia chóru Jutrzenka

11.02 - posiedzenie Zarządu

11.03 - posiedzenie Zarządu

08.04 - posiedzenie Zarządu

11.04 - Walny Zjazd Delegatów w Katowicach - wybory do pierwszego Zarządu Głównego ŚZChiO, OR reprezentuje w ZG - J.Czaja

21.04 - szkolenie dla OP w Wiśniowym Sadzie - Halemba

03.05 - Koncert Pieśni Maryjnych w Orzegowie w ramach Cały Śląsk Gra i Śpiewa w 100-lecie Zjednoczonych Śląskich Zespołów Śpiewaczo-Muzycznych

12.05 - posiedzenie ZG - Katowice

13.05 - posiedzenie Zarządu

18.05 - szkolenie dot. nowelizacji ustawy o działalności OPP i wolontariatu

17-18.05 - szkolenie wyjazdowe - Kroczyce

1-2.06 - warsztaty - Kroczyce

10.06 - posiedzenie Zarządu

13.06 - wyjazd chórów OR do O. Rybnickiego połączone z koncertem upamiętniającym 100-lecie Śląskich Kół Śpiewaczych

23.07 - konferencja podsumowująca cykl szkoleń organizowanych przez RIG - Katowice

2.09 - szkolenie dot. zmian w OPP - UM

2.09 - posiedzenie Zarządu

7.09 - posiedzenie ZG - Katowice

10.10 - 100-lecie Związku Śląskich Kół Śpiewaczych

14.09 - posiedzenie Zarządu

27.10 - Dziękujemy Pozarządowcom - MCK

7.11 - wręczenie OR MEDALU 100-lecia

10.11 - posiedzenie Zarządu

13.11 - IV edycja koncertu PERŁY MUZYKI ŚLĄSKIEJ o. Ansgary Malina - Orzegów

16.11 - szkolenie z zakresu SEKAP-u - UM

16.12 - posiedzenie Zarządu

28.12 - posiedzenie ZG - Katowice

--------------------------------------------------------2009

 8.01 - posiedzenie Zarządu

18.01 - Rudzkie Chóralne Spotkania Kolędowe w par. Św. Pawła Apostoła - Nowy Bytom

29.01 - szkolenie: Przygotowanie organizacji do pracy z wolontariuszami; prowadzący: Sylwia Szoenawa - UM

26.02 - posiedzenie Zarządu: spotkanie z Justyną Dziumą, założycielem "chórtowni"

19.03 - posiedzenie Zarządu: spotkanie z Romanem Warzechą, prezesem Oddziału Śląskiego

30.03 - konferencja dot. Symetrii - UM

16.04 - posiedzenie Zarządu

19.04 - Walny Zjazd sprawozdawczo-wyborczy: utworzenie autonomicznego związku o nazwie Śląski Związek Chórów i Orkiestr - Katowice

21-22.04 - szkolenie wyjazdowe - Komunikacja interpersonalna; prowadzący: Małgorzata Maladyn-Sojka - Kroczyce

12-13.05 - szkolenie wyjazdowe - Biznes plan, prowadzący: dr Monika Kulikowska - Szczyrk

20.05 - posiedzenie Zarządu

22-24.05 - III Ogólnopolski Zlot w Licheniu: Ave, Gloria, Jutrzenka, Michael

26-27.05 - warsztaty wyjazdowe - Konflikt w partnerstwie - Kroczyce

6.06 - Eliminacje Festiwalu Pieśni Maryjnej Magnificat w parafii pw. Bożego Narodzenia - Halemba

18.06 - posiedzenie Zarządu

26.06 - Dziękujemy Pozarządowcom - MCK

7-8.09 - szkolenie wyjazdowe nt. doskonalenia umiejętności personalnych; prowadzące: Agata Austen-Tynda oraz mgr Martyna Julia Wronka - Szczyrk

10.09 - posiedzenie Zarządu

 9.10 - Jubileusz 90-lecia chóru Słowiczek

 8.10 - posiedzenie Zarządu

26.10 - Posiedzenie Komisji Kultury z udziałem Prezesów i Dyrygentów rudzkich chórów OR; przedstawienie historii poszczególnych zespołów oraz omówienie z Władzami Miasta współpracy na najbliższe lata - UM

12.11 - posiedzenie Zarządu

14.11 - III edycja koncertu Perły Muzyki Śląskiej w Goduli - ks. Antoni Chlondowski

22.11 - Jubileusz 5-lecia chóru Acalanthis

10.12 - posiedzenie Zarządu

15.12 - Dziękujemy Pozarządowcom - wręczenie wyróżnień osobom z rudzkich organizacji III sektora: Elżbieta Rafałowska jako kier. artystyczny OR, sekretarz OR Ewa Lukasek, prezesi chórów

--------------------------------------------------------2008

16.02 - Wybory do Zarządu Okręgu Rudzkiego na lata 2008-2012

12.03 - posiedzenie Zarządu: formacja Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej

12.04 - Międzynarodowy Festiwal Muzyki Dawnej im. Gorczyckiego

13.04 - Walny Zjazd - Katowice

14.04 - spotkanie dot. współpracy OR z O.Chorzowsko-Świętochłowickim  

16.04 - posiedzenie Zarządu

29.05 - posiedzenie Zarządu

14.06 - 89. rocznica chóru Słowiczek

19.06 - posiedzenie Zarządu

11.09 - posiedzenie Zarządu

24.09 - szkolenie dla organizacji pozarządowych - UM

 7.10 - szkolenie w zakresie wypełniania wniosków konkursowych - UM

10.10 - posiedzenie - PZChiO

14.10 - posiedzenie Zarządu

16.10 - seminarium z zakresu ekonomii społecznej

17.10 - koncert Laureatów konkursów muzycznych

22.10 - koncert chórów: Polesie z Brześcia oraz Słowiczek z Rudy Śląskiej

11.11 - koncert z okazji Święta Niepodległości

13.11 - posiedzenie Zarządu

15.11 - II edycja koncertu PERŁY MUZYKI ŚLĄSKIEJ - Juliusz Kandziora

1-2.12 - szkolenie wyjazdowe z zakresu ekonomii społecznej: Zarządzanie projektem; prowadzący: Piotr Faltus - Kroczyce

4.12 - posiedzenie Zarządu

11.12 - Dziękujemy Pozarządowcom - MCK

19.12 - seminarium z zakresu ekonomii społecznej - UM

--------------------------------------------------------2007

...11 - I edycja koncertu PERŁY MUZYKI ŚLĄSKIEJ - Gajda, Kaczmarczyk, Blacha, Górecki, Pinkawa

 

                                             SYSTEM ZAPISU IP

 

ZEBRANIA
 

druga środa miesiąca

 

SIEDZIBA OR

 

ŚZChiO Okręg Rudzki

ul. Niedurnego 69

41-709 Ruda Śląska

 

szchio@sileman.net.pl

 

szablony
2008© J.S. Czaja